Prawa i obowiązki dłużnika wobec komornika

Zajęcie komornicze renty, emerytury, pensji, ruchomości, nieruchomości itd. dotyczy trzech stron – dłużnika, wierzyciela i komornika.  Do zajęcia dochodzi w sytuacji, gdy osoba posiadająca jakiś dług nie wywiązuje się z obowiązku spłacanie go.

Najpierw wierzyciel kieruje pismo do komornika, którego zasadność podparta jest sądowym tytułem wykonawczym. Ściąganie należności z majątku może uwzględniać odpowiednie środki przymusu, które muszą być oczywiście zgodne z prawem. Komornik ma zawiadomić dłużnika o przystąpieniu do czynności egzekucyjnych. Powinien również podać tytuł wykonawczy, ujawnić wierzyciela oraz wysokość długu wraz z odsetkami i opłatami. Decyzja o tym z czego prowadzona będzie egzekucja długu należy do wierzyciela. Czy dłużnik może zawrzeć ugodę z komornikiem, w celu wstrzymania lub umorzenia postępowania, rozłożenia długu na raty czy zmiany środka egzekucyjnego? Ponieważ komornik nie jest uprawniony do podejmowania tego typu decyzji należy raczej zwrócić się do wierzyciela. Można to jednak zrobić za pośrednictwem kancelarii komornika.

W sytuacji, kiedy wiadomo już, iż dojdzie do zajęcia w związku z niespłaconymi długami, warto dowiedzieć się co nie podlega egzekucji komorniczej. Jest to bardzo istotne zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i firm. Kontakt przedsiębiorstwa z komornikiem może doprowadzić je nawet do bankructwa. W związku z tym przede wszystkim należy wywiązywać się z umów z kontrahentami oraz regulować wszelkie zobowiązani administracyjne, bo również ZUS i US mogą zająć konto bankowe. Jeśli jednak dojdzie do egzekucji komorniczej należy zorientować się co zgodnie z prawem powinno być spod niej wyjęte. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku nieuzasadnionej egzekucji długów można złożyć skargę. Jednak do zaskarżenia postępowania komorniczego ma prawo również wierzyciel oraz osoby trzecie, które zostały zawiedzione lub poszkodowane w wyniku prowadzonych działań. Egzekucja długu jest przymusowa, ale ma się odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Okazuje się, że nawet w przypadku dłużników zalegających z płaceniem alimentów istnieją określone ograniczenia. Uniemożliwiają one między innymi zajęcie więcej niż 3/5 pensji dłużnika.