Co jest wolne od zajęć komorniczych

Kiedy dłużnik wie już na pewno, że będzie miał do czynienia z komornikiem warto zorientować się co może zostać objęte postępowaniem egzekucyjnym w przypadku firmy oraz osoby prywatnej.

Mając do czynienia z dłużnikiem będącym osobą prywatną komornik ma prawo zająć zarówno środki pieniężne, jak i ruchomości oraz nieruchomości. Natomiast komornik nie może przejąc całej pensji osoby, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Należy pamiętać, że istnieje coś takiego jak kwota wolna od zajęcia. Jak ją obliczyć? Od postępowania egzekucyjnego zwolniona jest kwota równa najniższemu krajowemu wynagrodzeniu. Poza tym zajęcie nie powinno przekraczać 50% pensji brutto. W przypadku pracy na niepełny etat kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie niższa. Kolejne zwolnienie dotyczy trzykrotności średniego wynagrodzenia krajowego, które jest zgromadzone na rachunku bankowym. Jeśli chodzi o zajęcie komornicze emerytury lub renty, to nie może ono przekroczyć 25% świadczenia netto oraz 50% najniższej emerytury czy renty. Osoby zwlekające z płaceniem alimentów mogą się spodziewać, że komornik zajmie do 60% ich wynagrodzenia. Częściowej ochronie podlegają też odprawa emerytalna i rentowa czy nagroda jubileuszowa otrzymana w pracy. Stosuje się tu te same zasady, co w przypadku pensji, chyba że chodzi o alimenty. Z kolei zasiłek dla bezrobotnych nie może podlegać egzekucji komorniczej. Jak wygląda sytuacja w przypadku zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Nie można potraktować ich jako wynagrodzenie za pracę i żeby dokonać potrącenia komornik musi przedstawić odrębny tytuł wykonawczy. Egzekucji nie podlegają dodatki i świadczenia rodzinne, alimentacyjne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot, z pomocy społecznej.

Jeśli chodzi o ruchomości, to wolne od zajęcia pozostają ubrania, bielizna, pościel, żywność, opał, określona ilość zwierząt, przedmioty związane z wyznawaną religią, osobiste papiery, wózek inwalidzki. Natomiast nieruchomości zostają zajęte, jeśli dłużnik po wezwaniu do zapłaty oraz wysłaniu do sądu wieczystoksięgowego wniosku o wprowadzeniu zapisu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, wciąż nie reguluje długu. Kiedy dojdzie już do zajęcia nieruchomości dłużnik może pozostać tylko jej zarządcą. Warto dodać tu jeszcze, że oprócz długu konieczne jest także opłacenie kosztów komorniczych, który zostają potrącone z majątku dłużnika.