Co komornik może zająć w firmie

Kryzys gospodarczy może dotknąć prawie każdej firmy. Wówczas zdarza się tak, że ma ona kontakt z komornikiem.

Od razu pojawiają się pytania – jak się przed nim uchronić? Co jest wolne od działań komorniczych, a co może zostać przez nie zajęte? Okazuje się, że postępowanie egzekucyjne może dotyczyć dodatkowych wynagrodzeń, nadpłaty podatku w US, ruchomości i nieruchomości – między innymi sprzętu, wyposażenia, samochodów, czyli tak naprawdę wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa. Środki pieniężne, które przekazywane są na konto komornika księguje się stosując odpowiedni zapis, np. Wn Pozostałe rachunki – rozrachunki z komornikiem, Ma Rachunek bieżący. Jeśli jednak właściciel firmy nie posiada nic, co mógłby zająć komornik, pozostaje wierzytelność z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji spisane zostają dane kontrahentów, które umieszczone są na fakturach, a następnie wysłanie informacji na podstawie której zamiast płacić firmie przelewają pieniądze na konto wskazane przez komornika. Poza tym zazwyczaj wszyscy kontrahenci otrzymują wiadomość dotyczącą zajęcia należności firmy. Jednak warto wiedzieć o tym, że postępowanie egzekucyjne nie może objąć całego majątku czy wszystkich pieniędzy na koncie firmowym.

Istnieją również inne wyjątki dotyczące sytuacji komornik a działalność gospodarcza. Jeśli egzekucja dotyczy przedmiotów, które są niezbędne do prowadzenia danej działalności, to można wystąpić o ich wyłączenie spod zajęcia. Postępowanie egzekucyjne nie powinno obejmować także rzeczy, które podlegają umowie leasingu, gdyż nie są one własnością przedsiębiorcy. Kiedy wiadomo już, że nie uniknie się kontaktu z komornikiem na pewno należy dowiedzieć się jak najwięcej na temat możliwości ograniczenia zajęcia oraz zawarcia porozumienia. Ugoda z komornikiem może okazać się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Natomiast podpisuje się ją tak naprawdę z wierzycielem. Do niego należą wszystkie podstawowe decyzje, a komornik jest tylko przedstawicielem wykonującym swoją pracę na podstawie odpowiedniego wniosku i tytułu egzekucyjnego. W związku z tym jeśli firmie zależy na umorzeniu czy ograniczeniu długu, rozłożeniu go na raty, zwolnieniu spod zajęcia pewnych elementów majątku itp., należy za pośrednictwem biura komornika zwrócić się do wierzyciela. Oczywiście nie ma pewności, że strona oczekująca spłaty długu będzie skłonna do zawarcia ugody, ale zawsze warto spróbować, żeby ratować firmę.