Jak wstrzymać niesłuszną egzekucję długów

Zdarza się niestety tak, że dochodzi do niesłusznego zajęcia komorniczego renty, pensji, konta bankowego, pewnych przedmiotów, nieruchomości itd. Co wówczas należy zrobić?

Na pewno warto wystosować wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Zazwyczaj jest on jednocześnie skierowany do wierzyciela, chociaż nie zawsze. Bywa bowiem na przykład tak, że to komornik pomyli dane, w tym dane osobowe, dłużnika. Jednak nie ma on obowiązku zbadania tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, który jest konieczny aby podjąć czynności egzekucyjne. Jednak w niektórych sytuacjach okazuje się, że dłużnik lub nawet osoba trzecia może go podważyć, składając w sądzie powództwo przeciwegzekucyjne. Dłużnik składa powództwo opozycyjne, które ma na celu pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego. Z kolei osoba trzecia, która w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych została pozbawiona należącego do niej przedmiotu, może wystąpić do sądu z powództwem ekscydencyjnym. Przykładem może być zajęcie pojazdu, który dłużnik użytkował na podstawie umowy leasingowej.

Osoba, która złożyła wniosek o umorzenie niesłusznej egzekucji długu, a mimo to wciąż traktowana jest jako dłużnik może uciec się do skargi na czynności komornika. Ma do tego prawo również dłużnik w przypadku którego doszło do bezprawnego zajęcia. Może ono dotyczyć przedmiotów, które zgodnie z prawem powinny być wyłączone spod działań egzekucyjnych albo zbyt dużej części pensji. Przykładowo, jeśli komornik ściąga z wynagrodzenia alimenty lub dług, to należy przestrzegać zasad ograniczających możliwość zajęcia wszystkich środków. Jeśli ktoś planuje wstrzymać niesłuszną egzekucję długów poprzez złożenie skargi na czynności komornika, powinien posłużyć się odpowiednim wzorem. Zaskarżenie ma zawierać miejscowość, datę, dane dłużnika, wierzyciela i komornika, nagłówek „Skarga na czynności komornika”. W treści należy wnieść o ich umorzenie oraz odpowiednio to uzasadnić. Na końcu składa się podpis oraz wymienia załączniki. Bez wątpienia wstrzymanie nieuzasadnionej egzekucji komorniczej wymaga trochę zachodu, ale bez podjęcia odpowiednich działań nie można liczyć na jej umorzenie.