Zajęcie egzekucyjne konta przez ZUS i US

Przedsiębiorca, który spodziewa się kontaktu z komornikiem powinien dowiedzieć się co w firmie może być objęte czynnościami egzekucyjnymi. Jednak oprócz zajęć wynikających z wyroku sądowego, nie spłaconych zobowiązań wobec kontrahentów czy zobowiązań administracyjnych, można mieć również problemy ze strony ZUS i US.

Jeżeli przedsiębiorca nie reguluje składek i nie wywiązuje się z obowiązku podatkowego ZUS i US wyciągają odpowiednie konsekwencje. Proces egzekucyjny może być wszczęty zarówno wtedy gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się w ogóle ze swoich zobowiązań finansowych, jak i w przypadku opóźnienia w płatnościach czy wpłacenia zbyt niskiej kwoty. ZUS i US domagają się wówczas zapłaty zaległej płatności, odsetek i kosztów związanych z przekazywaniem upomnień. Do banku, w którym znajduje się rachunek firmowy trafia wniosek od ZUS czy US o zajęcie środków, które się na nim znajdują. Jednak bank blokuje nie tylko rachunek firmowy, ale również rachunki prywatne. W przypadku konta firmowego każda wpłata podlega zajęciu egzekucyjnemu, a bank pobiera jeszcze za to opłatę w wysokości 30 zł. Natomiast jeśli chodzi o rachunki prywatne istnieje coś takiego jak kwota wolna od zajęć. Stanowi ona trzykrotność średniego wynagrodzenia krajowego, czyli około 11 000 zł.

Zablokowanie konta przedsiębiorcy przez ZUS i US powoduje, że jego prawo do korzystania ze środków, które znajdują się na rachunkach jest znacznie ograniczone. Wyjątek stanowią transakcje dotyczące wypłaty wynagrodzeń czy uregulowania bieżących zobowiązań administracyjnych i podatkowych. Z kolei osoba fizyczna może wykonywać transakcje dotyczące wypłaty alimentów, które zresztą mogą być ściągane z wynagrodzenia. Ostatecznie zajęcie egzekucyjne konta może doprowadzić nawet do bankructwa firmy. W związku z tym należy bardzo uważać, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Trzeba po prostu przestrzegać terminów regulowania zobowiązań w stosunku do ZUS i US. Jak odblokować rachunki, jeśli jednak dojdzie do ich zajęcia? Można zwrócić się do danego urzędu z wnioskiem o bezwarunkową rezygnację z prowadzenia egzekucji. Jednak trzeba to oczywiście bardzo dobrze uzasadnić. Zwykle ZUS czy US chętniej przystają na odblokowanie rachunku w zamian za zaproponowanie innego środka egzekucyjnego. Pewnym rozwiązaniem może być także założenie nowego konta. Trzeba jednak pamiętać, że przedsiębiorca musi to zgłosić w odpowiednich urzędach, w przeciwnym razie grozi mu grzywna.