Ściąganie alimentów z wynagrodzenia

Co robić gdy komornik wszedł na pensję w związku z czynnościami dotyczącymi egzekwowania alimentów? Biorąc pod uwagę, że za nie przestrzeganie potrącenia komorniczego odpowiada pracodawca, właściwie niewiele można zdziałać.

Ewentualne zawarcie ugody z komornikiem również nie ma znaczenia, bo tak naprawdę ostateczna decyzja należy do wierzyciela. Może on zresztą zrezygnować nawet z postępowania egzekucyjnego i zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy, przedkładając mu tytuł wykonawczy, czyli wyrok lub ugodę zawartą przed sądem. Zaspokojenie ustalonych świadczeń alimentacyjnych ma być egzekwowane z wynagrodzenia przed innymi ewentualnymi należnościami. W sumie zajęciu może podlegać 60% wynagrodzenia, nawet w przypadku, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne i kwota, która pozostanie pracownikowi do wypłaty będzie bardzo niska. Nie istnieje więc tutaj kwota wolna od zajęcia. Poza tym takie składowe wynagrodzenia pracowniczego jak nagroda przyznana przez fundusz zakładowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne czyli trzynastka czy ekwiwalent bilansowy mogą zostać zajęte w całości.

Pracodawca, który otrzyma odpowiedni wniosek dotyczący konieczności dokonywania potrąceń komorniczych ma obowiązek uwzględniać to podczas wyliczania pensji dla danego pracownika. Jednak nie może on podejmować decyzji w sytuacji, gdy okazuje się, że świadczenia alimentacyjne dotyczą kilku wierzycieli, a kwota stanowiąca 3/5 pensji nie wystarczy na ich pokrycie.

Czy w przypadku, gdy ściąganie alimentów w wysokości 60% wynagrodzenia dotyczy osoby pracującej na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, istnieje możliwość zaskarżenia postępowania komorniczego? Zdecydowanie nie, a mało tego zajęciu może podlegać nawet cały zarobek, gdyż oba te rodzaje umów, to porozumienia cywilno-prawne nie podlegające ograniczeniom w kontekście ściągania alimentów. Jednak jeśli zajęcie wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło stanowi źródło utrzymania zatrudnionej osoby i jej rodziny oraz wypłaty za wykonaną pracę są regularne, to wówczas  stosuje się taką samą zasadę, jak w przypadku umowy o pracę, czyli potrącenie komornicze może wynosić maksymalnie 3/5 wynagrodzenia.