Zawarcie ugody z komornikiem sądowym i skarbowym

Jeżeli komornik sądowy lub skarbowy chce dokonać zajęcia środków pieniężnych, ruchomości bądź nieruchomości z pewnością wielu osobom przychodzi do głowy pomysł, aby zawrzeć z nim korzystną dla obu stron ugodę.

Jednak jeśli ktoś ma do czynienia z potrąceniami alimentacyjnymi z pensji, to jest to wynikiem wniosku wierzyciela popartego odpowiednim tytułem prawnym. W przypadku zablokowania konta firmowego zajęcie egzekucyjne rachunku wynika z inicjatywy ZUS lub US. Można podawać znacznie więcej przykładów, ale ostatecznie chodzi o to, że komornik, który przeprowadza czynności egzekucyjne działa na rzecz wierzyciela. W związku z tym nie powinien on zawierać ugody z dłużnikiem. Uprawniony jest do tego tylko wierzyciel. Jeżeli dłużnikowi zależy na umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jego odroczeniu, rozłożeniu długu na raty, odblokowaniu konta, zmianie środka egzekucyjnego itd. powinien zwrócić się z prośbą o to do wierzyciela. Najlepiej skierować do niego stosowny wniosek. Natomiast może się to odbywać za pośrednictwem kancelarii komornika. Co prawda zdarza się tak, że komornik zgadza się na zawarcie ugody z dłużnikiem, ale tak naprawdę nie jest do tego uprawniony i może się okazać, że nie będzie w stanie dotrzymać warunków porozumienia.

Jak powinno wyglądać pismo, które składa się u komornika, w celu zawarcia porozumienia z wierzycielem? Wystarczy wymienić wszystkie strony sprawy – wierzyciela, dłużnika, komornika oraz opisać swoją prośbę i oczekiwania względem wierzyciela, a na dole złożyć podpis. Następnie, jeśli ustosunkuje się on pozytywnie do wniosku dłużnika, podpisuje się  umowę ugody. Wierzyciel kieruje do komornika odpowiednie pismo i od tej pory powinien on postępować zgodnie z ustalonymi zasadami. Jak już zostało wspomniane zawarcie umowy dłużnik-komornik jest ryzykowne. Ugoda powinna zawierać jednoznaczne uznanie ustalonego długu przez dłużnika. W zamian za to wierzyciel zgadza się na pewne ustępstwa, które dotyczą wysokości długu, terminu jego spłaty, rozłożenia go na raty, umorzenia odsetek za zwłokę itp. Należy jasno określić wierzytelność będącą przedmiotem ugody. Wzór umowy może dostarczyć biuro komornika. Na pewno powinna zawierać miejscowość i datę, podstawowe dane wierzyciela i dłużnika, postanowienia obu stron oraz podpisy.